Нормативни актове

Качество и скорост в правните преводи!

Нормативни актове

По-голямата част от безплатните преводи на нормативни актове, които могат да бъдат открити в интернет, са на редакции на съответните актове, които не са актуализирани към днешна дата. Ако се нуждаете от превод на действащата редакция на съответния нормативен акт, се свържете с мен и поискайте оферта!­­