Редакторска работа

Качество и скорост в правните преводи!

Редакторска работа

Редакторска работа за всички видове правни текстове, посочени в Раздела Правни преводи.

Редакторската работа може да включва:­
– Прочит и редакция на документ, изготвен от клиента,
– Превод на изменения в документ, в комбинация с преглед на целия документ,
– Преглед на документ,
– Различни видове професионален преглед или проверка