Устен превод

Качество и скорост в правните преводи!

Устен превод

Устен превод по време на преговори, сключване на договори и нотариални актове, съдебни и арбитражни заседания, семинари и конференции, в които се засяга специализирана правна терминология във всички области, описани в Раздела Писмени преводи.